Русская версия Versiunea Romana
Calculatorul de leasing
Pentru calcularea mai detaliata a platilor de leasing
Demersul de leasing
Expediati demersul de leasing
15 iulie 2019
Compania O.C.N. “MAIB-Leasing” S.A. anunță licitația privind selectarea companiilor de asigurare în vederea încheierii contractelor generale de mandat, pentru...
Detalii
4 februarie 2019
Compania “MAIB-Leasing” S.A. anunță Licitația privind selectarea companiei care va presta servicii de marketing si promovare a produselor, în vederea încheierii...
Detalii
Noutatile 2018  2019  |  Iunie  Iulie  August
Asigurarea CASCO
Asigurarea auto deplina CASCO – se perfecteaza anual si se plateste prin intermediul MAIB-Leasing S.A.

INCLUDE:
  • este o asigurare care va protejeaza vehiculul de furt sau de eventualele daune pe care acesta le poate suferi, indiferent daca sunteti responsabil sau nu de producerea acestora
  • asigurarea timp de 24 ore a mijloacelor de transport.


Show details for Tarifele si sumele asigurateTarifele si sumele asigurate

Show details for Conceptul de caz de asigurareConceptul de caz de asigurare

Show details for Survenirea cazului de asigurareSurvenirea cazului de asigurare

Show details for Actele necesare in cazul survenirii cazului de asigurareActele necesare in cazul survenirii cazului de asigurare

Show details for Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii de asigurare totala sau partiala in cazulAsiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii de asigurare totala sau partiala in cazul

Show details for Relatiile partilor in cazul aparitiei cazului de asigurare peste hotarele Republicii MoldovaRelatiile partilor in cazul aparitiei cazului de asigurare peste hotarele Republicii Moldova


Cele mai des întîlnite cauze de refuz ale Companiei de Asigurări ca rezultat al nerespectării de către client a condițiilor de asigurare Casco:
Conform condițiilor contractului de asigurare:
Adresare întîrziatăClientul este obligat să înștiințeze Asiguratorul în formă scrisă despre survenirea cazului de asigurare din momentul în care s-a aflat despre acesta, dar nu mai tîrziu (excluzînd zilele de sărbătoare sau de odihnă) de: 24 ore – în cazul furtului autovehiculului; 72 ore - în cazul daunelor pricinuite autovehiculului.
Cazuri de asigurare desfășurate în timpul conducerii autovehiculului asigurat, de către o persoană neadmisă la conducerea acestuia, conform contractului de asigurare.La cererea în formă scrisă a clientului, în polița de asigurare pot fi introduse adițional 3 (trei) persoane, admise la conducerea autovehiculului asigurat (este posibilă introducerea modificărilor în lista persoanelor admise, pe parcursul întregii perioade de valabilitate a asigurării).
Expirarea termenului de valabilitate / lipsa Reviziei tehnice a autovehicululuiEvenimentele survenite în urma folosirii autovehicului în stare tehnică defectuoasă, a autovehiculului ce nu a trecut Revizia tehnică în ordinea stabilită, nu sînt recunoscute drept cazuri de asigurare.
Adresarea fără procesul verbal al Poliției mai mult decît de 2 ori pe întreg parcursul perioadei de valabilitate a poliței de asigurare Asiguratul se poate folosi de dreptul la primirea despăgubirii (în contul centrului de reparații, service centrului) în cazul daunelor minore – (daună minoră fiind considerată dauna ce nu depăseste 3-5% din suma de asigurare, dar care nu este mai mare decît suma echivalentă cu 200 (două sute) Euro pentru autovehiculele fabricate în Rusia, țările CSI, de marcă străină cu valoarea de pînă la 6 000 Euro și nu mai mare decît suma echivalentă cu 500-1 000 Euro pentru celelalte autovehicule), spargerea geamurilor (ciobirea salonului, farurilor și a altor dispozitive de semnalizare luminoasă ale autovehiculului) nu mai mult de 2 (două) ori pe întreg parcursul perioadei de asigurare și doar pentru elementele (detaliile) ce nu se repetă.
Neinformarea Asiguratorului despre modificările efectuate asupra autovehiculului asigurat În perioada valabilității contractului de asigurare, timp de 3 (trei) zile calendaristice Clientul trebuie să informeze în formă scrisă Asiguratorul despre circumstanțele, ce aduc după sine modificarea gradului de risc (schimbarea agregatelor numerice (nr. plăcii de înmatriculare, șasiului, motorului, etc.); instalarea utilajului auxiliar; transmiterea dreptului de conducere a autovehiculului unei persoane terțe; pierderea cheilor și documentelor de înregistrare a autovehiculului; alte modificări/schimbări, care afectează gradul riscului de asigurare.
web.moldova.org
Curs comercial MAIB-Leasing S.A. la data 17.08.2019
1 Euro= 19.62 MDL
1 USD= 17.68 MDL
Архив >>
Cautare   
Rata oficiala de schimb a BNM la 08/18/2019
  Codul Denumirea Nominal Cursul